Бардик Віталій Юрійович

(16.10.1968, м. Київ), канд. фіз-мат. наук. 1993 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1998 працює на фіз. ф-ті Київ. ун-ту: інж, мол. наук. співроб., наук. співроб. каф. молекулярної фізики. 2002 захистив канд. дис. «Аналіз функціональної форми міжмолекулярних потенціалів на основі статистично-обгрунтованих рівнянь стану». Наук. дослідження пов’язані зі статистичним обґрунтуванням рівняння стану щільних газів, рідин та сумішей, а також встановленням зв’язку параметрів потенціалів міжмолекулярних взаємодії з теплофізичними властивостями речовини; дослідженням стабілізації молекул білків та ДНК у розчинах під дією різноманітних зовнішніх впливів (температурних полів, опромінення тощо), процесів сольватації.Автор 40 наук. публікацій.Осн. праці: Functional form of repulsive potential in the high pressure region // Journal of Molecular Liquids, 2005. V.120, Is. 1-3 (in co-аuthership); Дослідження функціональної форми міжмолекулярного потенціалу на основі самодифузії молекул рідини // УФЖ, 2005. Т. 50. № 6 ( у співавт.); Вплив тиску на колективний перенос в простих рідинах // УФЖ, 2008. Т.53. № 10 (у співавт.); Collective self-diffusion in simple liquids under pressure // The book “Metastable Systems under Pressure”, Springer, 2009, p. 339-350 (in co-аuthership); VAbout the generalized approach to the equation of state of dense fluids and rare gases // J. Mol. Liquids, Special Issue -2010 (in co-аuthership).

Comments are closed.

Scroll to Top