Вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра

Вимоги до випускних кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра (.pdf) Зразки титульного аркуша випускних кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра (.pdf) Зразок титульного аркуша випускних кваліфікаційних робіт бакалавра для студента кафедри молекулярної фізики (.doc) Вимоги та зразки анотації(.pdf) Вимоги та зразки таблиць, рисунків, формул(.pdf) Приклади оформлення списку джерел(.pdf)  

Вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра Read More »