Гаврюшенко Дмитро Анатолійович

(24.06.1971, м. Київ), д-р фіз-мат. наук, проф. У 1993 закінчив Київ. ун-т. В ун-ті з 1993: інж, асист., проф. каф. молекулярної фізики. Захистив канд. дис. “Вплив кореляційних ефектів на розподіл густини неоднорідної рідини” (1997), докт. дис. Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем» (2008). Осн. напрями наук. роботи – фазові переходи та критичні явища, процеси дифузії в мембранах, фізика рідин в малих об’ємах. Викладає курс “Молекулярна фізика” для студентів 1 курсу фізичного факультету, спецкурси “Основи мат. біофізики”, “Основи біофізики”, “Фізика рідин в малих об’ємах”, “Обчисл. методи в молекул. та мед. фізиці”. Автор понад 70 наук. праць.Осн. праці: Критичні явища в неоднорідних системах: Навч. посіб. К., 1999; Молекулярна фізика. Підручник. К., 2008 ( у співавт.); Критичні явища в неоднорідних системах: Навчальний посібник для студентів фізичного факультету. К., 1999; The influence of the chemical reactions on the diffusion phenomena in the cylincrical systems bounded with the membranes // J. Molecular Liquids, 2006. Vol. 127, Iss. 1-3 (in co-authorship); Fluid Dynamics in Subnanometer Channels of Carbon Nanotubes // Fullerenes, nanotubes and carbon nanostructures, 2005. Vol. 13. Iss. S1 4 (in co-authorship).

Comments are closed.

Scroll to Top