Ковальчук Валерій Інокентійович

(14.08.1964, м. Джанкой, Кримська обл. (тепер АРК), канд. фіз.-мат. наук., наук. співроб. Закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2001 наук. співроб. каф. молекулярної фізики. 2001 захистив канд. дис. „Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях”. Наук. діяльність стосується дослідження дифракційної моделі теорії ядер. реакцій, компьют. моделювання процесів адрон-ядерної взаємодії.Осн. праці: Про параметризацію дифракційного адрон-ядерного розсіяння фазовими зсувами // УФЖ, 2001. Т.46. №1 (у співав.); Про вплив кулонової взаємодії та дифузності ядерної поверхні на дифракційне пружне розсіяння дейтронів ядрами // УФЖ, 2001. Т.46. №4 (у співав.); О поляризации нейтронов в реакции дейтронного срыва на ядрах // Известия Российской АН. Серия Физическая, 2000. Т.64. №5 (у співав.); Про один метод розрахунку перерізів дифракційного розсіяння протонів в ядерному та кулоновому полях ядер // УФЖ, 2003. Т.48. №2 (у співав.); Theoretical description of elastic scattering of 700 MeV deuterons by 40Ca and 58Ni // УФЖ, 2003. Т.48. №9 (у співавт.).

Comments are closed.

Scroll to Top