Кузовков Юрій Гнатович

(01.10.1947, м. Київ), канд. фіз-мат. наук, старш. наук. співроб. 1970 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1973: мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. Зав. НДЛ. Канд. дис. “Исследование упругих и вязких свойств жидких н-парафинов ультразвуковым методом” (1978). Сфера наук. досліджень – молекул. акустика. Розробив ряд нових експеримент. методик досліджень акустичних властивостей рідин, серед яких імпульсно-фазова методика вимірювання коефіцієнта поглинання та швидкості поширення ультразвуку в рідинах при високих тисках. Досліджує молекул. механізми поглинання ультразвуку та об’ємної в’язкості в молекул. рідинах при змінних параметрах стану, міжмолекул. взаємодію та конформаційні переходів в них. Автор 80 наук. праць, серед яких 2 учб.-метод. посібники. Має 20 винаходів.Осн. праці: Исследование упругих и вязких свойств молекулярных жидкостей вдоль линии равновесия жидкость-пар. 1. Скорость распространения ультразвука и модуль адиабатической упругости. 2. Коэффициент поглощения ультразвука и обьёмная вязкость. // УФЖ, 1976. Т. 21. № 9 (в соавт.); изобретений “способ–устройство” и критерий “существенные отличия”// Вопросы изобретательства, 1986. №11; Поворотно-ізомерна акустична релаксація в рідинах, що складаються з ланцюгових молекул // УФЖ, 2003. Т. 48. №9; Influence of the repulsive force potential exponent on viscous and elastic properties of Lennard-Jones fluids // J. Mol. Liq., 2003. 105. №2-3 (in co-authorship); Description peculiarities of viscous and elastic properties of dense molecular liquids on the basis of the model of Lennard-Jones (n-6) fluid // J. Mol. Liq., 2005. 120. №1-3(in co-authorship).

Comments are closed.

Scroll to Top