Остапчук Юрій Леонідович

(11.01.1975, с. Людавка Вінницьк. обл.), канд. фіз.-мат. наук, наук. співроб. Закінчив 1997 з відзнакою фізичний факультет Київ. ун-ту, асп-ру цього ун-ту. З 1997 – асп., мол. наук. співроб., наук. співробіт. каф. молекулярної фізики. Захистив канд. дис. “Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури” за спеціальністю теплофізика та молекулярна фізика (2003). Напрям наук. діяльності – дослідження рівноважних та кінетичних властивостей рідинних систем поблизу критичної точки: гравітаційний ефект; фазові переходи; рівняння стану; вплив зовнішнього поля (гравітаційного поля), іонів, наночастинок на поведінку систем поблизу критичної точки. Виявлено немонотонну висотну залежність часів релаксації системи. Показано, що процес встановлення рівноваги рідинної системи в гравітаційному полі поблизу критичної точки може бути описано масштабним рівнянням. Досліджено рівняння стану ряду розчинів поблизу критичної температури розшарування, проаналізовано питання вибору параметрів порядку. Соросівський студент (1996); стипендіат КМ України для молодих учених (2001-2003); лауреат премії імені Тараса Шевченка для молодих учених Київ. ун-ту (2004); стипендіат DAAD (2008). Чл. Укр. Фіз. Тов-ва. Секретар 4-х Міжн. конф. “Physics of liquid matter: modern problems” (2001, 2003, 2005, 2008). Автор 70 наук. праць. Осн. праці: Dynamic scaling equation of state for nonequilibrium solution under gravity above consolute critical temperature // Condensed Matter Physics, 2001. 4(3) (in co-authоrship); Liquid-liquid coexistence curve under gravity // Journal of Molecular Liquids, 2003. 105/2-3 (in co-authorship); Спосіб визначення коефіцієнта екстинкції, Патент на винахід № 19457/a, 2003 ( у співавт.); Scaling equation of state for a nonequilibrium solution under gravity close to phase interface // International Journal of Thermophysics, 2003. 24(1) (in co-authorship); O Depolarized light scattering in inhomogeneous systems under gravity near the critical point // Ukrainian Journal of Physics, 2005. 50(1) (in co-authorship).

Comments are closed.

Scroll to Top