Перелік спецкурсів

Назва дисципліни Викладач Кількість годин на семестр Кредит. на семестр Кількість годин на тиждень Іспит Залік
З КУРСІ семестр
Спеціалізація «медична фізика»
Основи гемодинаміки 72 2.0 2 +
Комп’ютерне моделювання в медичній фізиці доц.. Гаврюшенко Д.А. 72 2.0 2 +
Основи анатомії 72 2.0 2 +
Спеціалізація «молекулярна фізика»
Основи реології ас. Свечнікова О.С. 72 2.0 2 +
Нелінійні коливання 72 2.0 2 +
Комп’ютерне моделювання в медичній фізиці 72 2.0 2 +
ІІ семестр
Спеціалізація «медична фізика»
Вступ до фізики твердого тіла ас. Сенчуров С.П. 108 3.0 3 +
Комп’ютерне моделювання в медичній фізиці доц. Гаврюшенко Д.А. 72 2.0 2 +
Лабораторний практикум з реології та теплофізики ас. Сенчуров С.П., Мороз К.О. 36 1.0 1 +
Теплофізика медикобіологічних систем Свечнікова О.С. 72 2.0 2 +
Спеціалізація «молекулярна фізика»
Вступ до фізики твердого тіла ас. Сенчуров С.П. 108 3.0 3 +
Основи теплофізики ас. Свечнікова О.С. 72 2.0 2 +
Лабораторний практикум з реології та теплофізики ас. Сенчуров С.П. 36 1.0 1 +
Комп’ютерне моделювання в медичній фізиці ас. Мороз К.О. 72 2.0 2 +

 

4 КУРС

І семестр
Спеціалізація «медична фізика»
Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці доц. Гаврюшенко Д.А. 108 3.0 3 +
Статистичні методи опрацювання експерименту доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
Фізика газів доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
Фізика макромолекул проф. Забашта Ю.Ф. 108 3.0 3 +
Фізика рідин проф. Сисоєв В.М., асп. Ніколаєнко Т. 108 3.0 3 +
Фізика функціональних систем організму асист. Сенчуров С.П., асист. Мороз К.О. 144 4.0 4 +
Фізичні основи медичних діагностик проф. Забашта Ю.Ф. 144 4.0 4 +
Спеціалізація «молекулярна фізика»
Вибрані глави молекулярної фізики 144 4.0 4 +
Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці 108 3.0 3 +
Статистичні методи опрацювання експерименту доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
Фізика газів доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
Фізика полімерів 108 3.0 3 +
Фізика рідин проф. Сисоєв В.М., асп. Ніколаєнко Т. 108 3.0 3 +
Будова молекул і хімічний зв’язок доц. Григор’єв А.М. 144 4.0 4 +

 

ІІ семестр

Спеціалізація «медична фізика»
Флуктуації та динаміка молекул у конденсованому середовищі проф. Булавін Л.А. 108 3.0 3 +
Біоенергетика та термодинаміка необоротних процесів доц. Гаврюшенко Д.А. 108 3.0 3 +
Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці доц. Гаврюшенко Д.А. 108 3.0 3 +
Основи молекулярної біофізики 108 3.0 3 +
Основи спектроскопії біоматеріалів Дегода В.Я. 72 2.0 2 +
Семінар з підготовки до ДЕК доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
Фазові переходи в медико-біологічній фізиці проф. Сисоєв В.М. 108 3.0 3 +
Спеціалізація «молекулярна фізика»
Експериментальні методи досліджень в молекулярній фізиці 108 3.0 3 +
Нерівноважна термодинаміка доц. Гаврюшенко Д.А. 108 3.0 3 +
Основи спектроскопії полімерів Дегода В.Я. 72 2.0 2 +
Семінар з підготовки до ДЕК доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
Фазові переходи проф. Сисоєв В.М. 108 3.0 3 +
Фізика дисперсних систем доц. Вербінська Г.М. 108 3.0 3 +
Флуктуації та динаміка молекул у конденсованому середовищі проф. Булавін Л.А. 108 3.0 3 +

 

1 КУРС МАГІСТРАТУРИ

І семестр
Спеціалізація «медична фізика»
Міжмолекулярна взаємодія асист. Григор’єв Д.М. 108 3.0 3 +
Фізична кінетика асист. Григор’єв Д.М. 72 2.0 2 +
Додаткові розділи медичної фізики доц. Гаврюшенко Д.А. 144 4.0 4 +
Фізика розчинів асист. Мороз К.О. 72 2.0 2 +
Основи фізичної акустики асист. Сенчуров С.П. 108 3.0 3 +
Спеціалізація «молекулярна фізика»
Фізична кінетика асист. Григор’єв Д.М. 72 2.0 2 +
Фізика розчинів асист. Мороз К.О. 72 2.0 2 +
Додаткові розділи молекулярної фізики Проф. Клепко В.В. 144 4.0 4 +
Основи фізичної акустики асист. Сенчуров С.П. 108 3.0 3 +
Міжмолекулярна взаємодія асист. Григор’єв Д.М. 108 3.0 3 +

 

ІІ семестр

Спеціалізація «медична фізика»
Фізична кінетика асист. Григор’єв Д.М. 72 2.0 2 +
Фізичні основи інтроскопії асист. Сенчуров С.П. 72 2.0 2 +
Спеціалізація «молекулярна фізика»
Фізична кінетика асист. Григор’єв Д.М. 72 2.0 2 +
Фізичні основи інтроскопії асист. Сенчуров С.П. 72 2.0 2 +

 

2 КУРС МАГІСТРАТУРИ

І семестр
Спеціалізація «медична фізика»
Радіаційна фізика рідинних та біологічних систем Селищев П.О. 72 2.0 2 +
Основи квантової біохімії 72 2.0 2 +
Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ 72 2.0 2 +
Фізичні основи методів діагностики 72 2.0 2 +
Коливальна спектроскопія частково неупорядкованих систем Погорєлов В.Є. 72 2.0 2 +
Фазові переходи в квантових системах 72 2.0 2 +
Спеціалізація «молекулярна фізика»
Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ 72 2.0 2 +
Фазові переходи в квантових системах 72 2.0 2 +
Фізика аеродисперсних систем 72 2.0 2 +
Радіаційна фізика рідинних та біологічних систем Лазоренко М.М. 72 2.0 2 +
Релаксаційні явища в конденсованих середовищах 72 2.0 2 +
Коливальна спектроскопія частково неупорядкованих систем Погорєлов В.Є. 72 2.0 2 +

 

ІІ семестр

Спеціалізація «медична фізика»
Фізичні основи методів лікування Чалий О.В. 72 2.0 2 +
Комп’ютерна фізика статистичних систем 72 2.0 2 +
Семінар з підготовки до ДЕК Остапченко С.Г.
Спеціалізація «молекулярна фізика»
Електричні властивості полімерів та рідинних систем Лазоренко М.М. 72 2.0 2 +
Комп’ютерна фізика статистичних систем 72 2.0 2 +
Семінар з підготовки до ДЕК Остапченко С.Г.

 

 

 

1 КУРС СПЕЦІАЛІСТИ

І семестр
Спеціалізація «медична фізика»
Спеціалізація «молекулярна фізика»

 

ІІ семестр

Спеціалізація «медична фізика»
Математичне моделювання біологічних систем доц. Гаврюшенко Д.А.
Числове моделювання рідких молекулярних систем асист. Мороз К.О.
Семінар з підготовки до ДЕК Остапченко С.Г.
Спеціалізація «молекулярна фізика»

 

 

 

Comments are closed.

Scroll to Top