Рудніков Євгеній Григорович

(15.11.1967, м. Київ), канд. фіз.-мат. наук, наук. співроб. У 1993 р. закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, диплом “з відзнакою”. З працював у Київ. ун-ті: 1992 інж, мол. наук. співроб, 1999 наук. співроб. 2001 захистив канд. дис. «Властивості високотемпературних рідинних систем в гравітаційному полі поблизу критичної точки». Осн. напрями наук. діяльності: дослідження рівноважних та кінетичних властивостей просторово неоднорідних рідинних систем з високими критичними температурами в гравітаційному полі поблизу критичних точок. Різноманітними експерим. та теорет. методами досліджено висотну зміну хім. потенціалу неоднорідноі рідини поблизу критичної точки. Визначено величину висотної асиметрїі хім. потенціалу неоднорідної речовини; показано, що висотна асиметрія явища гравітаційного ефекту поблизу критичної точки визначається силами взаємодії між кластерами флуктуацій густини або концентрації, висотною асиметрією хім. потенціалу неоднорідної речовини в гравітаційному полі, а для подвійних розчинів ще залежить від вибору того чи іншого параметра порядку. На основі лінійної моделі параметричного рівняння стану одержано рівняння стану неоднорідної речовини в гравітаційному полі уздовж ліній екстремумів ізотермічноії стисливості, вільної енергії системи, радіуса кореляції, ізохорної тепломності, об’ємного розширення. Показано, що кінетика встановлення рівноваги в неоднорідній рідині в гравітаційному полі характеризується при наближенні до критичної точки зменшенням часів релаксації густини і градієнта густини і зменшенням середньої швидкості руху центра маси. На основі флуктуаційної теорії фазових переходів і моделі газу флуктуацій за Ван-дер-Ваальсом запропоновано вираз для флуктуаційноії частини термодинамічного потенціалу, на основі якого розроблено розширене рівняння кривої співіснування та критичної ізотерми рідина-пара та рідина-рідина у флуктуаційній області. Параметри отриманого рівняння кривої співіснування однокомпонентних речовин пов′язуються з фактором стисливості речовини у критичній точці. Нагороджений грамотою НАН України за кращу наук. роботу молодих вчених з фізики (2004). Автор 230 наук. праць. Осн. праці: Кореляційні властивості просторово неоднорідних систем у гравітаційному полі поблизу лінії екстремумів сприйнятливості // Укр. фіз. журн. 2002. Т. 47. №8 (у співавт.); Liquid-liquid coexistence curve under gravity // Journal of Molecular Liquids, 2003. 105/2-3 (in co-authorship); Неоднородная жидкость в гравитационном поле в критической области. Навч. посіб. Кызылорда, 2003; Ренормгрупповой подход к определению градиента неоднородного поля кластеров флуктуаций в поле земного тяготения //Физика аэродисперсных систем, 2003. Вып. 40 (у співавт.); Гравітаційний ефект у високотемпературних рідинах поблизу критичної точки // Журнал фізичних досліджень, 2004. 8. №2 (у співавт.); Деполяризоване розсіяння світла в неоднорідних системах в гравітаційному полі поблизу критичної точки // Укр. фіз. журн., 2005. Т.50. №1. (у співавт.); Критичний стан речовини в полі гравітації Землі. К., 2008.

Comments are closed.

Scroll to Top