Сенчуров Сергій Павлович

Сенчуров Сергій Павлович14 жовтня  1976 р.н., м. Київ.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри молекулярної фізики фізичного факультету. У 1998 закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, отримав диплом з відзнакою і вступив до аспірантури.

Працює у Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка з 2000 по 2005 роки молодшим науковим співробітником, з 2005 року асистентом кафедри молекулярної фізики. У 2003–2006 рр. викладає фізику в Українському фізико-математичному ліцеї при Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. У 2003 захистив кандидатську дисертацію “Утворення граничного шару в композитних волокнах при старінні” за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. Основними напрямами наукової діяльності є медична фізика, фізика біополімерів та автоматизація експериментальних досліджень. Розробив методи неруйнуючого дослідження процесів старіння полімерних композитних волокон, створив теорію старіння композитних волокон, автоматизовану установку з дослідження акустичних властивостей волокон в ультразвуковому діапазоні “Акустичний інтерферометр”. Одним з основних об’єктів експериментальних досліджень є біополімерні кератинові волокна.

Читає курси “Механічні та теплові властивості твердого тіла”, “Фізичні основи інтроскопії”, “Фізика серцево-судинної системи”, “Основи фізичної акустики”. Під час навчання в Київському університеті отримав Соросівську стипендію та премію Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка за кращу наукову  роботу. Член Українського фізичного товариства.

Автор 20 наукових праць. Основні праці: Propagation of axisymmetric normal waves in infinite optical fiber with thin boundary layer // Journal of Sound and Vibration, 2000. V. 231 (5), (in co-authorship); Звуковые осесимметричные нормальные волны в бесконечном цилиндрическом трехслойном волноводе с тонким промежуточным слоем” // Акустический журнал, 2000. Т. 46. № 2 (у співавт.); The influence of boundary layer on sound propagation in optical fibers // Composite Interfaces, 2000, Vol. 7 (4) (in co-authorship); The formation and destruction of the boundary layer in polymer composite fiber shells during their ageing // Material Science Forum 2005, Vol. 482 (in co-authorship)

Ауд. 313

Тел. 5268677

Comments are closed.

Scroll to Top