List of Diploma Project Themes of our students

 

П.І.Б. Теми кваліфікаційної роботи Науковий керівник
Магістри І року навчання Молекулярна фізика
1. Бохван Сергій Іванович Фазові та релаксаційні переходи в олеодині К.ф.-м.н., пров. наук. співр.  Алєксєєв О.М., к.ф.-м.н., ас. Лазаренко М.М.
2. Голіченко Богдан Олегович Випаровування краплин спиртів під дією оптичного випромінювання К.ф.-м.н., доц. Вербінська Г.М.
3. Лошак Наталія Василівна Дослідження суміші вода-мікродіаманти методом малокутового розсіяння нейтронів (Дубна) Д.ф.-м.н., проф. Булавін Л.А.
4. Маматова Дар’я Олегівна Структурні властивості модельного флюїду Кіхари К.ф.-м.н., доц. Григор’єв А.М.
5. Мороз Інна Миколаївна Термодинамічні властивості рецептор-йонних комплексів плазматичної мембрани клітин Д.ф.-м.н., проф. Гаврюшенко Д.А. (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка),  д.ф.-м.н., акад. НАНУ Кришталь О.О., к.біол.н., пров. наук. співр. Максимюк О.П. (Інститут фізіології ім.О.О.  Богомольця)
6. Олар Тетяна Андріївна Низькопробні кальцієві канали. Властивості кальцієвих нанодоменів Д.ф.-м.н., проф. Гаврюшенко Д.А. (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка),  д.ф.-м.н., акад. НАНУ Кришталь О.О., к.біол.н., Тарасенко О.М. (Інститут фізіології ім.О.О.  Богомольця)
7. Сорочан Олександр Олександрович Інд. план, CNRS, Strasgourg, France
8. Теліман Катерина Олегівна Вплив магнітного поля на молекулярний механізм рідинного обміну в поверхневому шарі шкіри К.ф.-м.н. Актан О.Ю.
9. Тарадій Кирил Володимирович Вплив радіаційного опромінювання на властивості рідинних і газових систем Д.ф.-м.н., проф. Гаврюшенко Д.А.
Магістри ІІ року навчання Молекулярна фізика
1 Архіпов Сергій Олександр. Термодинамічні властивості рідиннох системи з вуглецевими нанотрубками Булавін Л.А.
2 Дімура Микола Миколайович Дослідження структури бензен-похідних речовин у йонних рідинах К.ф.-м.н. Атамась Н.О.
3 Кулініч Алла Володимирівна Вплив різноманітних домішок на властивості подвійних розчинів поблизу критичної температури розшарування Д.ф.-м.н., проф. Альохін О.Д.,К.ф.-м.н. Остапчук Ю.Л., Рудніков
4 Мельник Ірина Анатоліївна Структуроутворення в гібридних суспензіях на основі багатошарових вуглецевих нанотрубок, неорганічних нанопластинок та водневозв’язаних рідин Д.ф.-м.н., проф. Булавін Л.А.Д.ф.-м.н., проф. Лебовка М.І.,
(ІБКХ НАНУ)
 
5 Піднебесний Іван Олександр. Терморегуляція організму людини в стані загального переохолодження К.ф.-м.н. Сенчуров С.П.
6 Полек Юрій Ігорович Зміна фотолюмінесцентних властивостей  ФБП (волосся людини) за довжиною Д.ф.-м.н. Дегода В.Я.,К.ф.-м.н. Свечнікова О.С
7 Самойленко Сергій Олександрович Дослідження структури силікатного скла методом малокутового розсіяння нейтронів Д.ф.-м.н Козленко Д.П. (ОІЯД, Дубна)Д.ф.-м.н., проф. Булавін Л.А.
8 Ячник Олександр Сергійович Дослідження термодинамічних властивостей магнітної рідинної системи К.ф.-м.н., Мороз К.О.
Магістри ІІ року навчання Медична фізика
1 Гутніченко Катерина Вітал. Термохвильове зондування полімерних плівок ПВДФ Д.ф.-м.н. Морозовський М.В. (ІФ НАНУ)
2 Дорошенко Ольга Миколаївна Динаміка протиіонів ДНК в розбавлених водних розчинах К.ф.-м.н. Загородня О.А., К.ф.-м.н. Перепелиця С.М.(ІТФ НАНУ)
3 Кирей Тетяна Олександрівна Сольватохромний ефект в рідинних системах фулерену С60 Д.ф.-м.н., проф. Булавін Л.А.,д.ф.-м.н. Авдєєв М.В.
4 Коваленко Майя Вікторівна Вплив ультрафіолетового опромінення на швидкіть випаровування крапель рідин К.ф.-м.н., доц. ВербінськаГ.М.
5 Пастухова Надія Валеріївна Квантово-механічна інтерпретація коливальних спектрів основ ДНК та їхніх метильованих по глікозидному азоту аналогів Булавін Л.А.,Говорун Д.М.
6 Соловйов Олександр Сергійович Виробництво ентропії в дифузійному режимі випаровування систем різної симетрії Д.ф.-м.н. Гаврюшенко Д.А.
7 Томчук Олександр Васильович Малокутове розсіяння нейтронів фрактальними кластерами у водних суспензіях наноалмазів Д.ф.-м.н., проф. Булавін Л.А.,д.ф.-м.н. Авдєєв М.В.

Comments are closed.

Scroll to Top