Свечнікова Оксана Сергіївна

Свечнікова Оксана Сергіївна

(31.03.1958. м. Київ), кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Закінчила у 1979  фізико-математичний факультет КДПІ ім. О.М.Горького.

На фізичному факультеті Київського Національного університету імені Т.Г. Шевченка з 1990 р. – аспірантура, з 1993 р. молодший науковий співробітник, з 1999 р. науковий співробітник, з 2003 старший науковий співробітник кафедри молекулярної фізики.

В 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “В‘язко-пружна анізотропія полімерних високоорієнтованих волокон” за спеціальністю 01.04.14- теплофізика та молекулярна фізика.

Основні напрями наукової діяльності: фізика полімерів – експериментальні та теоретичні дослідження в’язко-пружної анізотропії високоорієнтованих полімерних волокон та медична фізика (експериментальні та теоретичні дослідження в’язко-пружних властивостей, фото- та рентгенолюмінесценції фібрілярних біополімерів).

Секретар Державної екзаменаційної комісії фізичного факультету (1995 – 2001), з 2001 року Вчений Секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.08 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика.

1996 – 2006 член профбюро фізичного факультету.

Нагороджена Подякою Голови КМДА “За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності” (2002).

Автор 50 наукових праць. Співавтор підручника “Медична фізика” та довідника “Новий довідник. Математика. Фiзика (2004)”.

Новий довідник. Математика. Фiзика (2009)
Новий довідник. Математика. Фiзика (2009)

Основні наукові праці:

Properties of Skin Layer of ultrahigh Modulus PE-Fiber //Polymer Science, 1993. V 6. (у співавт.);
Застосування теорії релаксаторів до інтерпретації експерименту по дослідженню релаксаційних властивостей полімерів // Укр.фіз.журн., 1999. № 6 (у співавт.);
Фізика полімерів. Навч. посібник. К., 2004 (у співавт.);,
Новий довідник: Математика, Фізика. Навч. посібник. К., 2004 (у співавт.).
Определение сдвиговой упругости материала в процессе затвердевания // Функциональные материалы, 2006. (у співавт.);
Теплові флуктуації деформацій у високоорієнтованих полімерних волокнах //Полімерний журнал, 2008. № 4;
Медична фізика. Т. 2. Експеримент в медичній фізиці. Підручник. К., 2008 ( у співавт.)

Ауд. 313

Тел. 5268677

Comments are closed.

Scroll to Top