Вербінська Галина Миколаївна

(06.06.1964, м. Львів), канд. фіз-мат. наук, доц. 1986 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. 1995 захистила канд. дис. «Дослідження самодифузії води у водних та спиртових розчинах електроЛіт-раів методом квазіпружнього розсіяння повільних нейтронів» (1995). В Київ. ун-ті: з 1986 інж, наук. співроб., асист., доц. каф. молекулярної фізик ( 2005). Сфера наук. діяльності: дослідження самодифузії рідин методом квазіупружного розсіяння повільних нейтронів, вивчення кінетики випаровування крапель рідин в різних зовнішніх умовах. Для розвитку останнього наук. напрямку під кер. В. відновлена на сучасному технічному рівні експерим. база для дослідження швидкості випаровування крапель рідин в широкому діапазоні тисків під впливом різних зовнішніх факторів (вологості повітря, оптичного випромінювання, сторонніх домішок, тощо). Читає спец. курси: “Фізика реальних газів та газових сумішей”, “Статист. методи обробки результатів експерименту”, «Сучасні проблеми молекул. фізики» для студентів 4, 5 курсів спеціалізації “Молекулярна фізика” та “Медична фізика”, та “Заг. курс фізики” для студентів 1 курсу геологічного факультету. Автор понад 40 наук. праць, 4 навч.-метод. посібників.Осн. праці: Основи реології. Лабораторний практикум для студентів фізичного факультету. К., 2001 (у співавт.) Кінетика випаровування крапель рідин в паро-газовому середовищі. К., 2003 (у співавт.) ; Квазіпружне розсіяння повільних нейтронів в рідинах. П., 2004 (у співавт.); Уроки астрономії. Т., 2005; Peculiarities of water droplet evaporation at a constant temperature // Ukr. J. Phys., vol.48, № 9, 2003 (in co –authership); Вплив зовнішніх умов на швидкість випаровування крапель рідин // Сучасні проблеми молекулярної фізики, К., 2006 (у співавт.).

Comments are closed.

Scroll to Top