Вітаємо з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 р.

Булавін Леонід Анатолійович (академік НАНУ), Патон Борис Євгенович (президент НАНУ, академік НАНУ), Семиноженко Володимир Петрович (академік НАНУ), Сердюк Андрій Михайлович (президент Національної Академії Медичних Наук України, академік НАМНУ)

Вітаємо завідувача кафедри молекулярної фізики академіка НАН України Булавіна Леоніда Анатолійовича з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік за цикл наукових праць “Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах”.

Цикл наукових праць складається з  3 монографій та  136 наукових статей, опублікованих у реферованих журналах. Його формуючим стрижнем є дослідження унікальних властивостей нових вуглецевих наноматеріалів: фулериту, вуглецевих нанотрубок, графену.

Авторам циклу належать декілька нових результатів світового рівня, таких як: теоретичне передбачення нових ефектів у провідності графену; спостереження від’ємного теплового розширення фулериту при низьких температурах, що свідчить про тунельну природу обертальних станів молекул C60; всебічне вивчення процесів агрегації кластерів фулерену у воді та інших рідинах; пропозиція нового молекулярного інтерфейсу, який іммобілізує фермент на вуглецевій нанотрубці; встановлення того, що для композитів на основі нанотрубок і рідкокристалічних матриць у зовнішньому електричному полі спостерігається ефект електрооптичної пам’яті, який виникає внаслідок самоорганізації.

Доведено, що знак і величина рото-електричного ефекту в плівках С60 залежать від обертального стану молекул і обумовлюється конкуренцією двох типів безпорядку – статичного і динамічного. Розвинуто теорію електронного спектру в інтерметалідах і нано-композитах із врахуванням сильної кореляції носіїв. Розроблено нові магній-вуглецеві нанокомпозити, які здатні накопичувати до 5 ваг.% молекулярного водню і т.п.

Результати циклу не тільки збагатили фундаментальну науку новим знанням, але й створили надійну наукову основу для практичного використання нових наноматеріалів у нанотехнологіях, наноелектроніці, сенсориці, сонячній енергетиці, медицині тощо.

Роботи авторів процитовано в більш ніж 2200 наукових і науково-прикладних журналах. За даною тематикою захищено 2 докторських та 9 кандидатських дисертацій.

Comments are closed.

Scroll to Top