Забашта Юрій Феодосійович

Забашта Юрій ФедосійовичНародився 21.02.1937 року в м. Києві. Доктор фізико-математичних наук, професор.

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1959 році. З 1966 працює у Київському університеті: 1966 – старший науковий співробітник, 1968 – старший викладач, 1982 – доцент, 1994 – професор кафедри молекулярної фізики. Кандидатська дисертація «Довговічність та повзучість кристалічних полімерів» (1967), докторська дисертація «Коливальна релаксація в аморфно-кристалічних полімерах» (1992). Наукова діяльність присвячена дослідженням релаксаційних властивостей полімерів. Професор Забашта Юрій Федосійович відомий науковими працями в галузі фізики полімерів та медичної фізики, ним розроблено нову концепцію спеціальності «Медична фізика», відповідний навчальний план, він є співавтором першого в Україні підручника з медичної фізики для студентів фізичних спеціальностей університетів («Медична фізика: підручник У 4 т. Т. 2. Експеримент у медичній фізиці» /за заг. ред. акад. НАНУ Булавіна Л.А. (із грифом МОНмолодьспорту – лист МОНмолодьспорту України про надання грифу(№1/11-4224, від 26.05.11).

Обґрунтував теорію коливальної релаксації полімерів та теорію плавлення полімерів.

Читає для студентів фізичного факультету спеціальні курси:«Фізика макромолекул», «Релаксаційні явища в конденсованих середовищах», «Фізичні основи медичних діагностик», «Основи теплофізики», «Теплофізика медико-біологічних систем», «Фізичні основи медичної ультразвукової діагностики», «Релаксаційні властивості конденсованих систем» для студентів фізичного факультету спеціалізацій «Молекулярна фізика» та «Медична фізика».

Член редколегії «Полімерного журналу» НАНУ. Член двох спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій: Д 26.001.08 на фізичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка та Д 26.179.01 в ІХВС НАНУ. Член секції «Молекулярні кристали» Наукової ради з проблеми «Фізика твердого тіла» та секції «Макромолекулярні та біологічні системи» Наукової ради з проблеми «Фізика м’якої речовини» НАН України.

Основні праці: Фізична механіка полімерів. К., 1999 (у співавт.); Фізика полімерів. К., 2004 (у співавт.); Вакансии в сильнодеформированном кристалле: низкие температуры // Физика твёрдого тела, 2008. Т.5 ; Статистическая теория плавления складчатых кристаллов, содержаших вакансии // Высокомолек. соед. А., 2003. Т.45. №10 (в соавт.); Flikker-noise in liquids // Journal of Molecular Liquids, 2006, V. 127 (in co-authorship); Ultrasonic diagnostics in medicine: physical foundations, VSP Leiden-Boston, 2007 (in co-authorship).

 

Ауд. 215

Тел. 5268677

 

Comments are closed.

Scroll to Top