Загородня Ольга Анатоліївна

(21. 08.1974, м. Полтава ), канд. фіз.-мат. наук, мол. наук. співроб. У 1996 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. В ун-ті працює з 2002 на посаді мол. наук. співроб. каф. молекулярної фізики. Канд. дис.: “Вплив зовнішніх умов на швидкість інтенсивного випаровування крапель рідин” ( 2004). Напрями наук. діяльності: фізика аерозолів, фазові переходи 1-го роду: випаровування та конденсація.Осн. праці: Intensive evaporation of nonan C9H20 droplets in dry nitrogen atmosphere in dark regime and under optical radiation // J. Aerosol Sc, 2001. 32. suppl.1 (in co-authorship); On the problem of evaporation of water droplets under action of light irradiation // J. Phys.: Condensed Matter, 2002. 14 (in co-authorship); Peculiarities of Water Droplet Evaporation at Constant Temperature. Ukrainian Journal of Physics, 2003. Vol. 48. 9 (in co-authorship);) Evaporation of nitrobenzene droplets under the effect of optical irradiation (in Ukrainian) // Ukrainian Journal of Physics, 2003.Vol.48. 5 (in co-authorship); Evaporation of droplets of water and ice in atmosphere of dry nitrogen containing vapor of Freon-113 and nonane // J. Molec.Liquids, 2005. 120 (in co-authorship).

Comments are closed.

Scroll to Top