Медична фізика

 

Медична фізика на

Фізичному Факультеті

Київського Національного Університету
імені Тараса Шевченка

Запрошуємо на навчання!

● Чи знаєте ви, що таке медична фізика?

● Чи знаєте, що кожен третій фізик у світі працює в галузі медичної фізики?

● Чи здогадуєтесь, скільки людських життів врятувала медична фізика?

На ці питання Вам відповідають:

Академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної фізики
Булавін Леонід Анатолійович

Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики функціональних матеріалів
Куліш Микола Полікарпович

“МЕДИЧНА ФІЗИКА – це наука, яка вивчає фізичні процеси, що відбуваються в людському організмі на різних рівнях його організації: молекулярному, субмолекулярному, клітинному, субклітинному, рівні органів та систем органів, зокрема, під дією зовнішніх чинників та оточуючого середовища.”

Медична фізика використовує практично всі сучасні розділи фундаментальної фізики!

 

Мета медичної фізики:

вивчення фізичної природи людського організму

створення на базі цих знань нових фізичних методів діагностики та лікування

обслуговування фізичних методик у практичній клінічній роботі

вивчення впливу навколишнього середовища (зокрема, впливу радіаційного та іонізаційного опромінення) на людський організм

розробка методів захисту організму від шкідливого впливу на нього зовнішніх факторів

Підготовка з медичної фізики в

Київському університеті імені Тараса Шевченка почалась з 1994 року. За цей час на кафедрах фізичного факультету створені спеціалізації «Медична фізика» та «Медична радіаційна фізика». Підготовка вказаних фахівців проводиться з широким залученням провідних вчених Національної академії наук України, Національної Академії медичних наук України, а також закладів Міністерства охорони здоров’я України. Це дозволило підготувати понад 250 фахівців у галузі медичної фізики, які зараз успішно працюють у науково-дослідних інститутах та клініках МОЗ України, як викладачі медичної фізики у медичних університетах і користуються великим авторитетом як фахівці із глибокими знаннями, здатними вирішувати різноманітні задачі фундаментальної медицини.

На фізичному факультеті ви зможете отримати знання, серед іншого, з таких дисциплін:

•Основи біофізики

•Молекулярна біофізика

•Фізика біосистем

•Радіаційна біофізика

•Радіобіологія

•Основи анатомії та фізіології людини

•Фізика ДНК

•Фізика білкових молекул

•Конформаційна механіка біологічних молекул

•Фізика серцево-судинної системи

•Основи гемодинаміки

•Теорія біоінформації

•Нелінійні коливання у медичній фізиці

•Синергетика біоструктур

•Комп’ютерна фізика біосистем

•Комп’ютерна радіаційна фізика

•Комп’ютерне моделювання в медичній фізиці

•Фізика біоорганічних напівпровідників

•Спектроскопія біополімерів

•Біофізика злоякісних утворень

•Взаємодія випромінювання з біоматеріалами

•Фізика прикладної біології та медицини

•Фізичні основи медичних діагностик

•Комп’ютерна томографія

•Лазерна діагностика та лікування злоякісних утворень

•Фотодинамічна терапія

•Прискорювачі променевої терапії

•Пригнічення пухлинних процесів

 

 

Особливість навчання з медичної фізики передбачає підготовку фахівців у галузі. Такі фахівці не тільки можуть працювати на сучасному медико-фізичному обладнанні, але й здатні розробляти принципово нові методи діагностики та лікування.

 

Навчання в аудиторіях ви будете поєднувати з науковою роботою в лабораторіях як фізичного факультету, так і медичних та наукових закладах.

 

 

 

Підготовка медичних фізиків зосереджена на таких наукових напрямах:

Нейтронографічні дослідження магнітних рідин (ферофлюїдів), які використовуються для лікування онкозахворювань людського мозку

Розробка молекулярного механізму електрозварювання людських тканин

Комп’ютерне моделювання патологій серцево-судинної системи

Вивчення взаємодії ДНК із іншими біомолекулами з метою створення нових засобів лікування

Розробка методики використання фулеренів та нанотрубок для терапії вірусних захворювань

Розробка та удосконалення методів фотодинамічної терапії пригнічення злоякісних новоутворень

Підвищення ефективності онкопрепаратів нового покоління

Розробка новітніх методів діагностики та променевої терапії фундаментальної медичної фізики

 

Закінчивши фізичний факультет за спеціалізацією «медична фізика», ви отримаєте знання, які будуть дуже потрібні: ви будете працювати в різноманітних медичних науково-дослідних та лікувальних закладах

 

Наші випускники:

Магдич Інна та Галяс Оксана

проводять розрахунок клінічної дози опромінення на сучасному обладнанні для променевої терапії в Національному інституті раку МОЗ України

 

Ващишин Володимир

Медичний фізик, працює на системі КіберНіж (радіохірургічна система для безопераційного лікування пухлин) у Кібер Клініці Спіженка

Храпійчук Галина

викладач кафедри медичної та біологічної фізики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

 

Мамчур Віталій

працює у відділенні променевої терапії Клінічної лікарні «Феофанія»

Ботвиновський Богдан

працює з гамма-камерою в Центрі ядерної медицини при Київському міському клінічному онкологічному центрі.

 

Броварець Ольга

наймолодший в Україні доктор фізико-математичних наук за спеціальністю “біофізика”.

Сегрій Самойленко

Викладач кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава)

 

Губко Анна

Медичний фізик, Кібер клініка Спіженко

Ваша майбутня праця врятує не одне людське життя!

Ми чекаємо вас на фізичному факультеті на кафедрах молекулярної фізики та фізики функціональних матеріалів, на яких реалізуються спеціалізації «Медична фізика» та «Фізика радіаційної медицини» !

 

Підготовка фахівців на фізичному факультеті здійснюється на денній формі навчання за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр, Магістр

Термін навчання:

Бакалавр: денна – 4 роки

Магістр: денна – 2 роки

 

Перелік документів та сертифікатів на 2017 / 2018 н.р.

Абітурієнти, які вcтупають на основі повної загальної середньої освіти, подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та інформаційну картку до нього.

Для вступу на фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка необхідні наступні сертифікати ЗНО:

● Українська мова та література (коефіцієнт 25%, мін. 101 бал)

● Математика (коефіцієнт 25%, мін. 120 балів)

● Фізика (коефіцієнт 40%, мін. 120 балів)

Актуальну редакцію Правил прийому до КНУ можна знайти на сайті http://vstup.univ.kiev.ua/

 

До приймальної комісії вступник подає:

1. заяву встановленого зразка;

2. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

3. сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти та інформаційну картку до нього (для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти);

4. шість однакових фотокарток розміром 3×4 см;

5. ідентифікаційний номер;

6. паспорт громадянина України (свідоцтво про народження, для осіб, які за віком не мають паспорта);

7. військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці);

8. дипломи переможців Олімпіад.

Оригінали довідок про наявність пільг подаються особисто.

 

Наша адреса та контакти:

Фізичний факультет – м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4

тел.: 526-45-37, 526-86-77

e-mail: bulavin221@gmail.com

Поштова адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, фізичний факультет

Сайт фізичного факультету – www.phys.univ.kiev.ua

Сайт кафедри молекулярної фізики – molphys.univ.kiev.ua

Сайт кафедри фізики функціональних матеріалів – www.phys.univ.kiev.ua/material/index.html

 

Маєш питання або хочеш бути в курсі наших новин? Заповнивши форму:

     

    Comments are closed.

    Scroll to Top