Освітні програми

Програма роботи експертної групи

Освітньо-наукові програма медична фізика (редакція 2019 р.)

Освітньо-наукові програма медична фізика (оновлено згідно стандарту МОН в 2021 р.)

Положення про гаранта освітньої програми в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Наказ про призначення проф. Гаврюшенка Д.А. гарантом Освітньо-наукової програми Медична фізика

Витяг з протоколу № 13 від 15 березня 2021 засідання вченої ради фізичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Рецензія №1 на ОНП Медична фізика

Рецензія №2 на ОНП Медична фізика

Рецензія №3 на ОНП Медична фізика

Рецензія №4 на ОНП Медична фізика

Рецензія №5 на ОНП Медична фізика

Рецензія №6 на ОНП Медична фізика

Відомості про самооцінювання ОНП Медична фізика

Навчальний план

Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій від осіб що навчаються, випускників та інших стейкхолдерів.
Усі пропозиції відправляти на електронну пошту кафедри молекулярної фізики
MolPhys.KNU(песик)gmail.com
Дякуємо за Ваші пропозиції!

Comments are closed.

Scroll to Top