Спецкурси та робочі програми

Магістратура
Освітньо-наукова програма “Медична фізика”

1-й рік навчання, 1-й семестр

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Основи квантової біохімії

Physics of solutions / Фізика розчинів

Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ

Міжмолекулярна взаємодія

Physics of medical technologies / Фізика медичних технологій

Синергетика

Астрофізика

Науково-виробнича практика з медичної фізики (без відриву від теоретичного навчання)

 

Магістратура. 1-й рік навчання, 2-й семестр

Професійна та корпоративна етика

Фізика радіонуклідної діагностики

Фізика магніто-резонансної томографії

Фізика комп’ютерної томографії

Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці

 

Магістратура. 2-й рік навчання, 1-й семестр

Комп’ютерна фізика біомолекул

Комп’ютерна фізика статистичних систем

Електричні властивості конденсованих середовищ

Фізика нерівноважних відкритих систем

Переддипломна практика з медичної фізики (без відриву від теоретичного навчання)

 

Магістратура. 2-й рік навчання, 2-й семестр

Фізична кінетика

Фізика променевої терапії

Кваліфікаційна робота магістра

 

Бакалаврат. Освітня програма “Фізика”

Молекулярна фізика

Навчальна практика за фахом

 

Спеціалізований вибірковий блок “Молекулярна фізика”

 

Комп’ютерне моделювання в молекулярній фізиці

Статистичні методи опрацювання експерименту

Основи реології

Основи теплофізики

Вступ до фізики твердого тіла

Експериментальні методи досліджень в молекулярній фізиці

Фізика полімерів

Фізика газів та рідин

Квантово-механічні методи дослідження фізичних властивостей молекул

Флуктуації та динаміка молекул у конденсованому середовищі

Семінар з підготовки до підсумкової атестації

Основи спектроскопії полімерів

Фазові переходи

Експериментальні методи досліджень в молекулярній фізиці

Нерівноважна термодинаміка

 

Спеціалізований вибірковий блок “Фундаментальна медична фізика”

 

Комп’ютерне моделювання в медичній фізиці

Статистичні методи опрацювання експерименту

Теплофізика медико-біологічних систем

Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці

Фізика газів та рідин

Флуктуації та динаміка молекул у конденсованому середовищі

Семінар з підготовки до підсумкової атестації

Фазові переходи в медико-біологічних системах

 

Перелік №2

Фізика серцево-судинної системи

Вибрані розділи молекулярної фізики

Comments are closed.

Scroll to Top