Офіційні документи

Офіційні документи щодо акредитації освітніх програм

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 104 “Фізика та астрономія” для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Нормативні документи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Макет положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ.

Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ.

Положення про організацію освітнього процесу.

Положення про постійну комісію ВР з питань етики.

Пам’ятка норм етичної поведінки для учасників освітнього процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду та затвердження ОНП та ОПП.

Про запровадження в Освітньому Процесі форми опису ОП.

Щодо підготовки описів ОП до затвердження.

Зміни до Наказу щодо затвердження ППП та ОНП програм.

Про затвердження Тимчасового порядку до розгляду пропозицій щодо внесення змін в ОП.

Положення про науково-методичну раду.

Про склад Науково-методичної ради.

Тимчасове положення про сектор моніторингу якості освіти.

Положення про реалізацію студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Інструкція з реєстрації та роботи студентів (вільний вибір навчальних дисциплін).

Концепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Порядок поновлення та переведення здобувачів ВО.

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність.

Положення про відділ міжнародного співробітництва.

Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Інформація про тимчасові критерії щодо оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників КНУ імені Тараса Шевченка, які претендують на укладення контракту після проходження конкурсу та переукладення контракту на наступний термін

Про створення комісії з матеріального заохочення.

Положення про розрахунок надбавок викладачам, які проводять навчальний процес англійською мовою, Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Положення про ради роботодавців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням технологій дистанційного навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Опитування здобувачів освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Положення про опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Опитувальник здобувачів освіти щодо якості викладання за навчальною дисципліною.

Шаблон опитувальника здобувачів освіти за освітньою програмою.

ЗВІТ. Опитування студентів щодо якості навчання за освітніми програмами фізичного факультету (денна форма здобуття освіти).

Comments are closed.

Scroll to Top