Булавін Леонід Анатолійович

Визначний учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік НАН України. Академік АН ВШ України.

Народився 18.08.1945 р. в м. Полтаві. Закінчив фізичний факультет КДУ ім. Т.Г.Шевченка (1967) та аспірантуру цього факультету (1970). Відтоді працює на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на різних посадах; з 1990 р. – завідувач кафедри молекулярної фізики; у 1990 – 2007 р.р. – декан фізичного факультету.

Кандидатська дисертація «Дослідження етану поблизу критичної точки рідина-пара за допомогою повільних нейтронів» (1980), докторська – «Нейтронні дослідження рівноважних і кінетичних властивостей рідин» (1989). Професор (з 1989 р.).

Створив наукову школу нейтронної спектроскопії конденсованих середовищ. Основні сфери наукових інтересів: фізика рідин, фізика фазових перетворень та критичних явищ, нейтронна спектроскопія конденсованих систем, медична фізика.

Підготував 40 кандидатів та 10 докторів фізико-математичних наук. Його учні працюють в провідних наукових установах України, Росії, США, Німеччини, Франції, Канади, тощо.

Автор більш ніж 600 наукових робіт, зокрема, 25 підручників і монографій, серед яких: «Нейтронные исследования динамики жидкости» (1979), «Основы физики воды» (1991, у співавторстві), «Фiзика: Завдання та тести» (у двох частинах, 1993), «Критичні властивості рідини» (2002), «Ядерна фізика» (2002, у співавт.), «Критичні властивості розчинів полімерів» (2003, у співавт.), «Основи термодинаміки» (2004, у співавт.), «Фізика ультразвукової діагностики в медицині» (2004, у співавт.), «Квазіпружнє розсіяння нейтронів у рідинах» (2004, у співавт.), «Фізика полімерів» (2004, у співавт.), «Філософські та методологічні аспекти сучасної фізики» (2005, у співавт.), «Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ» (2005, у співавт.), «Ядерна фізика» (2005, у співавт.), «Нейтронна оптика мезорозмінних рідин» (2006, у співавт.), «Фізика рідин та рідинних систем» (2006, у співавт.), «Молекулярна фізика» (2006, у співавт.), «Ultrasonic diagnostics in medicine» (2007, у співавт.), «Вплив радіаційного опромінення на фізичні властивості рідин» (2008, у співавт.), «Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах» (2008), «Фізика іонно-електронних рідин. Підручник». (2008), «Критичний стан речовини в полі гравітації Землі». (2008), «Динамика молекул в жидкостях». (2009), «Радіаційна фізика. Підручник» (2010), «Критичні явища в іонно-електронних розчинах» (2010), «Математичні моделі росту ракової пухлини» (2010), «Нейтронография наносистем». (Энциклопедия ЮНЕСКО «Нанонаука и Нанотехнологии») (2010), підручник “Фізика фазових переходів(2010), підручник “Медична фізика” (2011) та інш.

Голова Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій (з 1992 р.). Член науково-методичної ради з фізики МОН України (голова цієї ради у 1994 – 2007 р.р.). Член програмно-консультативного комітету. Об’єднаного Інституту ядерних досліджень (м. Дубна, Росія, з 1992 р.). Член редколегій «Українського фізичного журналу» (з 1994), «Українського антарктичного журналу» (1997), «Nuclear Physics and Atomic Energy» (з 2001). Голова Оргкомітету семи міжнародних наукових конференцій з фізики рідин («Physicsog Liquid Matter: Modern Problems», 1995, 1998, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010).

Академік НАН України (2006). Член асоціації деканів Європи (1992) та українського (1990) та американського (1991) фізичних товариств. Почесний професор Кизилординського університету ім. Коркит Ата (Казахстан) (2007). Соросівський професор (1996).

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Орден «За заслуги» Ш ступеня (2004). Орден «За заслуги» ІІ ступеня (2009). Нагорода Ярослава Мудрого за значний добуток в науці та техніці (2002).

Віце-президент АН ВШ України (1999-2002 р.р.).

Ауд. 221

Тел. 5262427

E-mail: bulavin221 at gmail.com
URL: https://sites.google.com/site/leonidbulavin/
ResearchGate: Leonid Bulavin

Comments are closed.

Scroll to Top